Elcykel Kina

European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) säger sig ha bevis på att kinesiska regeringen använder olagliga subventioner för att pressa priset på elcyklar.

Europeiska kommissionen meddelade den 21 dec 2017 att dom skall inleda ett antisubventionsförfarande beträffande import av elcyklar från Kina. Det pågår redan en antidumpningsundersökning och den kommer löpa parallellt med antisubventionsutredningen, båda slutar 20 januari 2019.

Finns det tillräckliga bevis?

European Bicycle Manufacturers Association har på uppdrag av producenter som tillverkar minst 25% av EU:s totala produktion av elcyklar inkommit med ett klagomål till EU kommissionen om osund konkurrens.

I EU-meddelandet anges de påstådda subventionerna som direkta överföringar av medel, offentliga inkomster som förlorats eller inte samlats in, och statlig tillhandahållande av varor eller tjänster för mindre än tillräcklig ersättning.

Det framgår vidare i EU-meddelandet ”Klagomålet innehöll till exempel bevis på olika bidrag som bidrag till miljöskydd och subventioner för teknik, innovation och utveckling. Tillhandahållande av lån och kreditlinjer som tillhandahålls av statliga banker och andra finansiella institut på förmånsbestämmelser och tillhandahållande av exportkrediter och exportgarantier och försäkring av statliga banker och andra finansinstitut. minskningar av inkomstskatt och undantag, importtullrabatter och momsbefrielser och rabatter och statligt tillhandahållande av mark och energi för mindre än tillräcklig ersättning. ”

I meddelandet föreskrivs vidare att EU kommissionen ”utarbetat ett memorandum om tillräcklighet för bevis som innehåller kommissionens bedömning av alla bevis som står till dess förfogande och på grundval av vilken kommissionen inleder undersökningen. Detta memorandum finns i filen för inspektion av berörda parter. ”

Kommer priserna på elcyklar att minska p.g.a. osund konkurrens?

Att tillverkare inom EU, som massimporterna billiga komponenter från Kina tycker att de blir utsatta av osund konkurrens när dom själva har stora fördelar genom subventionerad frakt och generösa importregler, är lite märkligt men inte så konstigt. Att kina är en tuff konkurrent är självklart och kan man hitta ett sätt minska den konkurrensen, så gör man det. Förhoppningsvis kommer elcykelpriserna att pressas ytterligare.