Det pågår för närvarande en intensiv debatt i Sverige (och på den internationella arenan) om den alltmer trängande globala miljökrisen. För några månader sedan talade Greta Thunberg inför bland annat FN-chefen António Guterres på klimatmötet i Katowice och menade att det var upp till barnen att resa sig och anta de miljömässiga utmaningarna då de politiska ledarna brustit.

Miljödebatten och elcykeln

Instagramkontot ”Aningslösa Influencers” som på kort tid fått mer än 50 000 följare har nyligen gjort flera uppmärksammade inlägg i miljödebatten genom att offentligt och på ett okonventionellt sätt ställa populära influencers till svars för deras – enligt kontot – ansvarslösa flygresor och deras allvarliga klimatpåverkan.

På toppmötet World Economic Forum i Davos, där cirka tusentalet av världens ledande experter och beslutsfattare samlades 2018, stod miljörelaterade hot högt på listan över risker med störst påverkan på samhället. Sannolikheten för olika risker som redogjordes i ”Global Risk Report 2019” omfattade bland annat misslyckad hantering av klimatkrisen (anpassning och utsläppsminskningar) och naturkatastrofer.

Att miljöhotet inte längre är något som den enskilda individen kan bortse ifrån, eller blunda för, kan därmed konstateras. Det ankommer förvisso fortfarande främst på världens ledande politiker, beslutsfattare, opinionsbildare och företagare att dra det tyngsta lasset och med lobbyåtgärder, sanktioner och lagstiftning åstadkomma noterbara, reella förändringar vad gäller klimatkrisen.

Den enskilde individen kan dock dra sitt strå till stacken för miljön, inte minst när det gäller hur vi tar oss från en plats till en annan. I en tid då både bil och flyg står för en väsentlig del av CO2-utsläppen seglar cykeln upp som det ideala transportmedlet. Elcykeln medför möjligen vissa geografiska begränsningar – utan gedigen planering och tidsåtgång kan du sällan ta dig utanför landets eller ens din kommuns gränser. För resor i vardagen, det vill till och från jobbet, för hämtning på dagis, eller besök till affären är dock elcykeln svårslagen.

Mer fördelar med att elcykla

Utöver miljöfördelar finns även psykologiska vinster att hämta från elcykling. Människor som lever ett aktivt liv och som rör på sig dagligen uppvisar inte sällan ett ökat emotionellt välmående. I likhet med annan pulshöjande träning frigör elcykling adrenalin och må bra- och kärlekshormonet endorfin. På kort sikt innebär det smärtlindring, en allmän känsla av välbefinnande och avslappning samt glädje. På lång sikt kan regelbunden elcykling innebära att man utvecklar en bättre motståndskraft mot depressioner och andra psykologiska besvär.

Det är mot ovanstående bakgrund därför kanske inte så konstigt att högpresterande personer från alla möjliga stressiga branscher gjort cykeln till sin ledsagare. Oscars-belönade skådisen Jake Gyllenhaal är känd för att ge sig ut i terrängen med sin racercykel. Den högt uppsatta amerikanska politikern John Kerry är en cykelentusiast som sägs ta tillfället i akt för cykling på okänd mark i samband med sina utlandsuppdrag. Även den tidigare Team PokerStars medlemmen Marcin Horecki och skådespelaren Matt Damon återfinns bland de namnkunniga som föredrar att resa på två hjul.

Fler fördelar med vanlig cykel

Cykeln är också ett socialt färdmedel som samlar entusiaster runt om hela världen för lopp, bergsturer och helgutflykter i eller utanför organiserade cykelklubbar. För den som vill slå två flugor i en smäll och motionera både kroppen och den sociala förmågan är cykeln därför ett bra alternativ.

Den har även självklara fysiska fördelar såsom viktnedgång, förbättrad kardiovaskulär hälsa, muskeluppbyggnad (främst glutealmusklerna, lårmuskler, knäsena och vader) och bättre lungkapacitet. Du blir helt enkelt starkare, mer uthållig och får bättre kondition vid regelbunden cykling. Till skillnad från exempelvis löpning är risken för förslitningsskador dessutom mindre då cykling inte är en viktbärande aktivitet.

Avslutningsvis är det både kostnads- och tidseffektivt att cykla. Att ta bilen innebär givetvis en viss komfort. Det är dock ett transportmedel som för med sig dyra kostnader i form av bensin, parkering, försäkring och underhåll för att nämna några exempel. Fastnar du i rusningstrafiken och i jobbiga bilköer sparar du dessutom inte någon nämnvärd tid i förhållande till andra transportmedel. Med cykeln behöver du inte anpassa dig till någon annans tidtabell än din egen, och den enda kostnaden (förutom det initiala köpet) står möjligen ett bra cykellås och en redig hjälm för.